Praktische informatie over onze zorg en opvang

Hier nog eens even alles op een rijtje. Staat je vraag er niet tussen? Bel of mail ons gerust. We staan klaar voor je!

Stuur een bericht

Doelgroep

Kinderen tot en met 16 jaar met een zorgvraag zijn bij ons welkom. Dat zijn kinderen die vallen onder de Jeugdwet of een persoonsgebonden budget toegekend hebben. Dat kan om allerlei redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze ontwikkel- en gedragsproblematiek hebben – denk aan AD(H)D en autisme – of een medische hulpvraag hebben – denk aan visuele en auditieve beperkingen. Ook bieden wij respijtzorg voor kinderen die tijdelijk opvang nodig hebben ter ontlasting van de thuissituatie.

Vakantieopvang en overbruggingsopvang

In de vakantieweken kunnen wij uitkomst bieden voor gezinnen. Of bijvoorbeeld de periode tussen scholen in waardoor kinderen tijdelijk geen opvang hebben. Om die periode te overbruggen, kunnen wij helpen.

In- en exclusie­criteria Old Skool+

Om de best mogelijke zorg te verlenen, creëert Old Skool+ een wenselijke samenstelling van onze groepen. Een samenstelling, die voor het kind leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde kinderen wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of kinderen wel of niet passen binnen Old Skool+.

Inclusiescriteria

 1. Zorgvraag binnen de hiervoor gestelde doelgroep
  Onze doelgroep zijn kinderen van circa 2 tot en met 16 jaar met een zorgvraag vallend onder de Jeugdwet of persoonsgebonden budget (pgb). Denk hierbij aan kinderen met ontwikkel- en gedragsproblematiek, zoals ADHD en het autisme spectrum stoornis. Ook kinderen met een medische hulpvraag, en visuele- of auditieve beperking, waardoor deze niet naar de reguliere opvang kunnen, zijn welkom bij Old Skool+. Ook bieden wij respijtzorg voor kinderen die tijdelijk opvang nodig hebben ter ontlasting van de thuissituatie.
 2. Zorgvraag buiten de doelgroep, maar wel gerelateerd aan het niet meekomen in de reguliere setting, waarvoor begeleiding vanuit Old Skool+ gewenst en passend is.

Algemene exclusiecriteria

Kinderen die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben, en daarom op onze locatie niet geplaatst kunnen worden, zijn kinderen waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Herhalend wegloopgedrag;
 • Vertonen van suïcidaal gedrag. Waaronder te verstaan het geheel van gedachten, voorbereidingshandelingen of een poging tot die een zekere intentie uitdrukken zichzelf te doden;
 • Claimend gedrag, zodat 1-op-1 begeleiding wordt afgedwongen terwijl niet geïndiceerd;
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Zintuigelijke beperkingen als doof en/of blind zijn;
 • Psychoses;
 • Herhalende (verbale- en) non- verbale agressieproblemen of seksueel grensoverschrijdend gedrag die onveilig zijn voor het kind en/of voor de groep;
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Bij twijfel zullen wij een indicatiegesprek doen en binnen ons team beoordelen in hoeverre wij onze diensten kunnen aan passen bij de behoeften van een kind.

Contra-indicatie

Buiten Old Skool+ zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Er zijn enkele beperkingen of stoornissen die een contra-indicatie vormen voor een plaatsing bij Old Skool+. Deze exclusiecriteria voor plaatsing die ten alle tijde gelden, ook gedurende de plaatsing, zijn:

 • Ernstig en meervoudig gehandicapte kinderen waarvoor er geen juiste zorg geboden kan worden;
 • Ernstige medische stoornissen waarvoor er geen juiste zorg geboden kan worden;
 • Als er geen afspraken en/of samenwerking met ouders/wettelijke vertegenwoordiger tot stand kan komen.

Buiten Old Skool+ zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

De situatie van de kinderen kan veranderen op het moment dat ze bij Old Skool+ in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de kinderen en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor het kind wel geboden kan worden.

Gebiedsteam

Mogelijk heb je een afspraak gehad bij het gebiedsteam van de gemeente, of ga je die binnenkort krijgen. We werken nauw samen met de gemeente en zorgen voor korte lijnen bij je aanvraag. Niet van het kastje naar de muur dus, maar korte lijnen met steeds een duidelijke terugkoppeling, zodat je weet hoe het met je aanvraag ervoor staat.

Vertrouwenspersoon

Gaat er iets niet naar wens? Wil je ergens in vertrouwen over praten? Wij hebben een vertrouwenspersoon bij onze organisatie die graag met je in gesprek gaat. Onafhankelijk, zonder oordeel en met het vinden van het oplossing als doel.

Kosten

De kosten die uiteindelijk op je factuur komen voor kinderopvang, hangen af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld of er een of meer ouders werken, of er Zorg In Natura (ZIN) wordt geboden of dat er voor je kind een persoonsgebonden budget (PGB) is aangevraagd. Wij kunnen onze opvang betaalbaar houden omdat we kleinschalig zijn op locatie, kien en praktisch inkopen én wat heel belangrijk is: we kunnen rekenen op de betrokken inzet van onze medewerkers.

Klachtenprocedure

We doen er alles aan om het te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over Old Skool+. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Old Skool+ in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Old Skool+. We proberen het eerst met elkaar op te lossen. Mocht het niet lukken dan heb je de klachtenprocedure.

We hebben onze klachtenprocedure zorgvuldig opgesteld en vastgelegd. Neem in elk geval contact met ons op, zodat we samen aan een oplossing kunnen werken.

Pionier in het bieden van jeugdzorg op maat

Het lijkt misschien logisch, maar wij kijken naar wat je kind nodig heeft en passen daar ons aanbod op aan. Niet andersom. Daarom zijn we ook zo trots op ons team. Zij stellen, zoals dat zo mooi heet, je kind centraal en vinden dat niet meer dan logisch.

Maak kennis met ons team

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd, en daar zijn we trots op. Daarmee laten we zien dat we ons werk bijzonder serieus nemen, dat we kwaliteit leveren en dat we betrouwbaar zijn op het gebied van zorg. Een fijne bevestiging van waar we het altijd voor doen: veilige opvang met gelukkige kinderen.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ook! Het lijkt ons fijn je te leren kennen. En bovenal: jouw mooie kind. Op dit moment is er geen wachtlijst. Mooi toch? Zullen we afspreken?
We hebben momenteel geen wachtlijst.